{:hr}

Stvaramo rješenja koja se temelje na znanju, iskustvu i modernim tehnologijama

Codel

Codel se bavi projektiranjem i izradom sustava kako za industriju i proizvodnju, tako i za male, srednje i velike kompanije, te kreiranje posebnih programskih rješenja i modula za kontrolu te spajanje tih sustava koji time postaju sastavni dio sustava kompanije za koju su izrađeni.

AIDA je jedinstven interdisciplinarni sustav koji objedinjuje procesnu opremu, procese, te prijenos i obradu podatka. Sustav razmjenjuje podatke iz (različitih) poslovnih sustava (npr. SAP…), prosljeđuje ih na zadane točke u poslovnim procesima, obrađuje ili izvršava neku akciju, te rezultate vraća u poslovni sustav na daljnje obrade.

AIDA je inteligentno automatsko sučelje, poveznica između procesa koji se odvijaju u realnom vremenu i poslovnih sustava (ERP, BI…) neke organizacije, te kroz  prikupljanje, obrađivanje, prosljeđivanje i pretvorbu podataka u svim formatima iz svih izvora, integrira svijet podataka i svijet procesa (proizvodnje) .

Saznajte više

Codel svojim klijentima nudi cjelovita “end to end” rješenja, a sve naše sustave ugrađeno je dugogodišnje iskustvo u područjima informatike, komunikacija te automatizacije. Svojim znanjem, iskustvom i stručnošću za svakog korisnika i partnera pronalazimo optimalno rješenje koje na najbolji način zadovoljava sve njegove potrebe uz optimalne troškove.

Codelov tim stručnjaka će analizirati vaše potrebe, trenutno stanje, te ćemo Vam predložiti optimalno rješenje za Vaše potrebe.

Također Vam možemo pružiti podršku kod projektiranja, vođenja samog projekta, implementaciji te održavanju sustava nakon puštanja u rad.

Codel dizajnira i izrađuje jedinstvena rješenja prilagođena svakom korisniku prema njegovim specifičnim potrebama, što je rezultat jedinstvenog pristupa svakom korisniku. Kroz konzultacije s našim stručnjacima korisnik dolazi do optimalnog rješenja za svoje potrebe.

Codelova rješenja su integrirani, automatizirani sofisticirani sistemi proizvodnje i distribucije, koji u sebi sadrže module za kontrolu kvalitete i sljedivost u proizvodnji, te ih je moguće kombinirati s modulima za praćenje toka sirovina i proizvoda te WMS sustavima.

Na bazi dugogodišnjeg iskustva sigurni smo da ćemo pronaći pravo rješenje za potrebe Vašeg poslovanja.

codel-monitor

Zanimaju Vas naša rješenja ?

Javite nam se putem naših kontakata i dogovorite sastanak

Naša misija je…

unaprijediti poslovanje naših partnera i klijenata, njihovih poslovnih procesa, našim iskustvom, znanjem i visokotehnološkim rješenjima.

{:}{:en}

Codel

Creating solutions based on knowledge, expirience and modern technologies

Codel industrial and informatics engineering idea is constructing and producing the systems based on contemporary informatics, communication and automatization solutions, as well as creating specific software modules intended to control various electronic devices and make them the integral elements of the system.

AIDA is unique system that integrates industrial machines, production process and data transmittion with ERP system like SAP or other. Aida concept is based on group of small, independent and interconnected modules that are design to manage different part of industrial procesess like communications, data transmission, system monitoring, machine control and other.

Architecture based on multiple independed modules provide AIDA aplication to be easily modified and upgraded to meet costumer requirements. AIDA aplication is designed to provide solution that is based on detailed and full process analysis which results in definnig optimal tehnical, tehnological and communication requirements integrated to provide fully functional tool.

Read more
Codel offers its clients full ” end to end ” solutions. All our systems are based on many years of experience in the areas of IT , communication and automation . With our knowledge , experience and expertise, for all our customers we will find the optimal solution that best meets all their needs with optimal costs .

Codel’s team of experts will analyze your needs , current state , and will suggest the best solution for your needs .

We can also provide support in the project design , project management, implementation and maintenance of the system after commissioning .

Codel designs and manufactures unique solutions tailored to each customer according to their specific needs , which is the result of a unified approach to each user . Through consultation with our experts customers are geting the optimal solution for their needs .

CODEL solutions are integrated , automated sophisticated systems of production and distribution , which contain modules for quality control and traceability in production , and can be combined with modules for monitoring the flow of raw materials and products and WMS systems .

Based on many years of experience we are confident that we will find the right solution for the needs of your business.

You are interested in our solutions ?

Choose one of our contacts and get in touch with us!

Our mission is …

to improve the business of our partners and clients , their business processes with our experience, knowledge and high-tech solutions.

{:}