Aida

AIDA je jedinstven interdisciplinarni sustav koji objedinjuje procesnu opremu, procese, te prijenos i obradu podatka. 
Sustav razmjenjuje podatke iz (različitih) poslovnih sustava (npr. SAP…), prosljeđuje ih na zadane točke u poslovnim procesima, obrađuje ili izvršava neku akciju, te rezultate vraća  u poslovni sustav na daljnje obrade.

AIDA je inteligentno automatsko sučelje, poveznica između procesa koji se odvijaju u realnom vremenu i poslovnih sustava (ERP, BI…) neke organizacije, te kroz  prikupljanje, obrađivanje, prosljeđivanje i pretvorbu podataka u svim formatima iz svih izvora, integrira svijet podataka i svijet procesa (proizvodnje) .

aida-concept

Iako je AIDA prvotno bila namijenjena prikupljanju, obradi i prosljeđivanju podataka, tokom primjene u stvarnim uvjetima rada u korpus AIDE integrirani su i moduli s drugačijom funkcionalnošću, tako da se AIDA danas sastoji od sljedećih modula:

AIDA-MK (Marking modul)
AIDA-ID (identifikacijski modul)
AIDA-PR (Production/proizvodnja – sustav sljedivosti u proizvodnji)
AIDA–QM (mjerenja i upravljanja kvalitetom)
AIDA-EM (upravljanje efikasnošću)
AIDA–DS (sustav sljedivosti u distribuciji)
AIDA-WM (Warehouse Management – upravljanje robom u skladištu)

AIDA-MES (Manufacture Execution Management)


aida-mesAIDA MES je informatički sustavi za “trace & track”, kao i za potrebe upravljanja kvalitetom, koji je sposoban za:

Razmjenu podataka s SAP ERP (AIDA middleware, potpuno automatizirano primanje podataka, obrada i proslijeđivanje)
Razmjenu podataka i signala s automatskom procesnom opremom, kako bi osigurao veći stupanj integracije i pružio ERP SCADA kanale, kao i nove funkcionalnosti.
Server based dizajniranje i upravljanje naljepnicama, generiranje naljepnica i ispis
Upravljanje ispisom na više kanala istovremeno, temeljeno na server base setu aplikacija, te pripadajučnom UDP LAN komunikacijom
Generiranje GS1 standardnih potpisa, integriranih s dizajnom i tiskanjem naljepnica
Distribucija raznih SSCC i drugih kodova na tvorničkoj razini
Upravljanje višestrukim SCADA točkama na temelju pripadajuče UDP komunikacije, kako bi prikazao informacije u realnom vremenu (podaci sa strojeva i ERP podaci)
Osigurati sav potreban klijentski sotware i korisnička sučelja

IDOC Manager
SCADA
PRINT LAB Label designer and manager
PRINT SERVER
AIDA SIAN BASE

AIDA-MK (marking module) - barkod printeri i aplikatori

Da bi se ispunili sve zahtjeve korisnika dizajnirali smo i proizveli programski paket koji odrađuje sve vezano za kreiranje oznaka .
Ovaj programski paket/modul može koristiti i druge printere, ali najučinkovitiji je kada se povezuje na CODEL printing modul.
Njime kontroliramo i pokrečemo cijeli server based proces označavanja, prepoznavanja te integraciju ERP sustava i procesne opreme na razini tvornice.
Sustav je fleksibilan te se može dizajnirati i konfigurirati tako da ispunjava raličite zahtjeve kupaca/korisnika, koji se onda simultano izvode na samom sustavu.

Ovim modulom Codel nudi rješenja za označavanje proizvoda :

Production marking – uključuje obilježavanje svih relevantnih materijala, dijelova i proizvoda koji su uključeni u proizvodni proces
Distribution marking – uključuje logistički oznaku i ne homogenu oznaku paketa .

marking

AIDA-ID (Identification module)

identification

Automatska identifikacija i prikupljanje podataka uključuje različite tehnologije kako bi se uklonile pogreške i uštedjelo vrijeme izvođenja automatskih postupaka.

Najučestalije tehonologije koje se danas koriste su barkod i RFID (radio frequency identification), ali se također mogu implementirati i druge tehnologije.

Automatska identifikacija je brza, jednostavana i precizna metoda unosa podataka za praćenje i zapis proizvoda , vozila, ljudi/radnika, radnji i postupaka).

Automatska identifikacija omogućuje prijupljanje podataka, prikazivanje i procesuiranje istih u stvarnom vremenu.

Identifikacija uključuje:

Identifikacija sirovina u skladu s internim oznakama ili standardnim GS1 oznakama (kao što je SSCC)
Identifikacija kontejnera u proizvodnom procesu (RFID)
Konačna identifikacija proizvoda (u proizvodnji, skladištenju i distribuciji)
Identifikacija stroja
Identifikacija operatera
Identifikaciju procesa ili operacije
Server based upravljanje identifikacijom
ERP integracija (SAP … )

AIDA-WM (Warehouse Management)

Uloga AIDA-WM (Warehouse Management) je pružanje alata za :

Označavanje proizvoda i materijala
Jednostavna kontrola skladištenja i kretanja materijala unutar skladišta
Proces transakcije materijala koji uključuje: utovar, primanje, putaway i prikupljanje
Upravljanje lokacijama
FIFO / LIFO / FEFO upravljanje protokom proizvoda
Godišnje i parcijalne inventure
Razmjena informacija s poslovnim sustavima : SAP ili neki drugi

aida-wm

SAP Middleware

Sljedivost, Trace & track

Integracija podataka i procesa proizvodnje

Manufacture Execution System