sian-1

 Označavanje i tiskanje

SIAN, sustav ispisa i apliciranja naljepnica s bar kodom namijenje je označavanju kutija gotovih proizvoda, kutija s gotovim proizvodima (pakiranja) i paleta.
Na svaku proizvodnu liniju instalira se pisač/aplikator s komunikacijskom jedinicom. Apliciranje naljepnica obavlja se automatski i beskontaktno putem pneumatskog podsustava. Koristi se niz kontrola ispravnosti apliciranja naljepnice, završno s provjerom bar koda na već apliciranoj naljepnici. Na ovaj se način proverava da li je naljepnica aplicirana ispravno i da li je otisak bar coda ispravan.
Povezani putem LAN mreže industrijske kategorije pisači i pisači aplikatori prijavljuju se na podatkovni poslužitelj putem glavnog programskog modula (SIAN_RTM) koji se izvršava na na središnjem akcijskom poslužitelju i prikupljaju podatke o parametrima ispisa i planovima rada, te ih prikazuju na lokalnom LCD ekranu. SIAN_RTM prema tim podacima upravlja uređajima jedinica ispisa, odnosno drugom opremom za proizvodnju, pakiranje ili transport.
Svaka pozicija za upravljanje označavanjem, odnosno pozicija za upravljanje ispisom i polaganjem naljepnica, opremljenja je MMI uređajem: pokazivač i tipkovnica za ručno upravljanje pisačem/aplikatorom.
Operater na traci ima mogućnost odabira plana proizvodnje i pregledavanja planova proizvodnje koji su zadani za tu smjenu. Odabir i pregled ovih podataka obavlja se putem tipkovnice i pokazivača koji su sastavni dio aplikatorskih sustava i montirani su neposredno pored pisača. Za vrijeme rada na pokazivačima se pokazuju statusi sustava, podaci o proizvodu i naručitelju, te brojači.

sian6Označavanje u industriji

Označavati se može bar kodom ili RFID tagovima (radio frekvencijska identifikacija)
Svrha označavanja je praćenje roba, sirovina, poluproizvoda i proizvoda tokom dobave, proizvodnje i distribucije, radi kontrole troškova i kvalitete.
Sustav je zasnovan na poslužiteljskim i komunikacijskim tehnologijama, te automatizaciji, odnosno integraciji tih tehnologija.

Vrste označavanja
Označavanje proizvoda ili kutija s proizvodima

Označavati se može na slijedeće načine:

Bar code: pretisnutim etiketama etiketama koje se u cijelosti ispisuju u stvarnom vremenu.
Kombinacijom: podacima ispisanim u stvarnom vremenu ali na pretisnutim etiketama RFID

Apliciranje RFID etikete i upisivanje podataka u RFID element u stvarnom vremenu:
Apliciranje RFID etikete s pretisnutim podacima i preprogramiranim RFID elementima, očitavanje RFID podataka u stvarnom vremenu (pohrana na poslužitelju)
otiskivanje etikete s ljudima čitljivim podacima i upisivanje podataka na RFID element u stvarnom vremenu.

 

Skladišno poslovanje

Uloga AIDA-WM (Warehouse Management) je pružanje alata za :

Označavanje proizvoda i materijala
Jednostavna kontrola skladištenja i kretanja materijala unutar skladišta
Proces transakcije materijala koji uključuje: utovar, primanje, putaway i prikupljanje
Upravljanje lokacijama
FIFO / LIFO / FEFO upravljanje protokom proizvoda
Godišnje i parcijalne inventure
Razmjena informacija s poslovnim sustavima : SAP ili neki drugi

Naša vizija je…

stvarati proizvode i usluge koji će u potpunosti zadovoljiti naše korisnike i partnere, stvarajući dodanu vrijednost kako unutar njihovih kompanija tako i u Codelu.