Automatizirana prijavnica

Iris - kontrola pristupa

OPIS SUSTAVA

P
rilikom dolaska na portu poduzeća posjetitelj se javlja portiru i traži posjetu nekom zaposleniku ili službi.

Portir odabire zaposlenika kojem se upućuje posjeta. Odabirom zaposlenika na ekranu se prikazuju podaci o zaposleniku: broj sobe, telefon, naziv radnog mjesta. U slučaju da portir treba obavijestiti zaposlenika o posjeti na raspolaganju su mu svi podaci o zaposleniku.

Na ekranu se prikazuju sve prethodne posjete neke osobe odabranom zaposleniku, tako da portir prema tom prikazu može zaključiti da li su posjetitelju potrebna dodatna objašnjenja o točnoj lokaciji zaposlenika koji se posjećuje, ili je posjetitelj već s time upoznat.
Posjetitelj je dužan identificirati se putem osobne iskaznice ili putne isprave, koju portir automatski očitava na stolnom OCR čitaču.
Nakon automatskog očitanja podataka putem optičkog prepoznavana slova s osobne iskaznice ili putovnice, posjetitelj zadužuje RFID karticu s natpisom POSJETITELJ.
RFID kartica očitava se na stolnom RFID čitaču, čime se upisuje točno vrijeme posjete. Očitavanjem RFID kartice ispisuje se dokument s podacima o posjetitelju, zaposleniku kojeg se posjećuje (broj sobe, ime i prezime). Ovaj je dokument zaposlenik dužan potpisati.
U slučaju da je u poduzeću naručitelja izvedena cjelovita kontrola pristupa, posjetiteljska kartica omogućuje ulazak samo u one prostorije koje odgovaraju karakteru posjete ili lokaciji zaposlenika koji se posjećuje.
Na ovaj se način onemogućuje neovlašteno kretanje posjetitelja po poduzeću. Prilikom izlaska gosta iz poduzeća, gost vraća RFID karticu i ispisanu dozvolu za ulaz (dozvola za ulaz mora biti potpisana). Portir ponovo očitava karticu na stolnom RFID čitaču, nakon čega se točno vrijeme izlaska automatski upisuje na podatkovni poslužitelj, a posjeta se proglašava završenom.

Iris_kontrola_pristupa_002

DETEKCIJSKI SUSTAV

P
rogramski modul porte upravlja evidencijom posjeta stranaka i to na način da se svi podaci o posjetitelju i zaposleniku koji se posjećuje očitavaju strojno ili se odabiru putem izbornika u programskom modulu.

Ovakav način rada:

  • eliminira greške prilikom upisa podataka o posjetitelju ili zaposleniku kojeg se posjećuje.
  • ubrzava rad prijavnice i pristup stranaka u poduzeće, ali uz cjelovitu evidenciju.

Na ovaj način prikupljenim podacima za svakog posjetitelja, moguće je izraditi detaljna izvješća za neki vremenski period.
Svi se podaci čuvaju na središnjem računalu i dostupni su ovlaštenim osobama.

Prilikom odabira zaposlenika kojem se upućuje posjetilac, koriste se podaci iz kadrovske evidencije, koji se prenose iz središnjeg informatičkog sustava putem modula za povezivanje s drugim sustavima.

aktivator

RFID-Card

EVIDENCIJA BEZ RUČNOG UNOSA

P
orta je opremljena slijedećom opremom:

Optički čitač za očitavanje podataka s osobnih iskaznica i putovnica (OCR-A, OCR-B): podaci o posjetitelju se očitavaju automatski i pohranjuju na podatkovni poslužitelj. Uređaj je namijenjen čitanju podataka s MRZ (machine readible zone) područja osobnih dokumenata, kao što su osobne karte i putovnice.

Pisač za izradu dozvola: dozvola se izdaje u pismenom obliku i predaje posjetitelju. Dozvola za ulazak sadrži podatke o gostu i zaposleniku poduzeća kojem je gost upućen, broju sobe, katu, te točnom vremenu izdavanja dozvole.

RFID čitač: Gost osim ispisane dozvole dobija i RFID karticu označenu s nazivom „Posjetitelj”. Ova se RFID kartica povezuje s posjetom i podacima o gostu i zaposleniku poduzeća i to očitavanjem RFID koda kartice na stolnom čitaču kartica na porti. Očitavanje koda s kartice obavlja portir.

Osobno računalo za upravljanje sustavom i unos podataka.

Elementi sustava

Optički čitač za očitavanje podataka s osobnih iskaznica i putovnica (OCR-A, OCR-B): podaci o posjetitelju se očitavaju automatski i pohranjuju na podatkovni poslužitelj. Uređaj je namijenjen čitanju podataka s MRZ (machine readible zone) područja osobnih dokumenata, kao što su osobne karte i putovnice.

Pisač za izradu dozvola: dozvola se izdaje u pismenom obliku i predaje posjetitelju. Dozvola za ulazak sadrži podatke o gostu i zaposleniku poduzeća kojem je gost upućen, broju sobe, katu, te točnom vremenu izdavanja dozvole.

RFID čitač: Gost osim ispisane dozvole dobija i RFID karticu označenu s nazivom „Posjetitelj”. Ova se RFID kartica povezuje s posjetom i podacima o gostu i zaposleniku poduzeća i to očitavanjem RFID koda kartice na stolnom čitaču kartica na porti. Očitavanje koda s kartice obavlja portir.

Osobno računalo za upravljanje sustavom i unos podataka.

Naša vizija je…

stvarati proizvode i usluge koji će u potpunosti zadovoljiti naše korisnike i partnere, stvarajući dodanu vrijednost kako unutar njihovih kompanija tako i u Codelu.

Ima dodatnih pitanja, ili želite saznati više informacija o našim uslugama

Obratite nam se s povjerenjem!

Ime i prezime (required)

E-mail (required)

Subject

Vaša poruka