Iris - zaštita knjižnične građe

ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE

K
ako bi se smanjio gubitak nastao otuđenjem knjižnične građe, instalira se sustav zaštite od neovlaštenog iznošenja knjiga i publikacija iz prostora knjižnice.
Tehnologija zaštite zasniva se na korištenju elektromagnetskih zaštitnih traka koje se apliciraju na knjižničnu građu i na taj se način štite knjige, publikacije, nosači zvuka a po potrebi i inventar. Osobina elektromagnetskih zaštitnih traka je da aktiviraju alarm kada se nađu između detekcijskih antena.

POVRAT KNJIGA I PUBLIKACIJAPOSUDBA KNJIGA I PUBLIKACIJA
Iris_knjiznica_002
Prilikom povrata knjiga, elektromagnetska zaštitna traka se aktivira, a knjiga se odlaže na za to predviđeno mjesto.
U slučaju da se ova knjiga želi iznijeti iz prostora knjižnice, u trenutku prolaska kroz detekcijske antene aktivirat će se alarm.
Iris_knjiznica_003
Kako bi se omogućilo posuđivanje knjiga potrebno je elektromagnetsku zaštitnu traku deaktivirati putem uređaja za deaktivaciju.
Deaktivacija se izvršava u trenutku registracije knjiga ili publikacija na pultu za izdavanje knjiga.
Nakon što je zaštita u knjigama deaktivirana, korisnik može izaći iz knjižnice, a da pri tome ne aktivira alarm.

iris_antene

DETEKCIJSKI SUSTAV

K
ljučan element sustava su detekcijske antene koje se instaliraju na ulaz i izlaz iz knjižnice, ili na ulazima i izlazima određenih odjela knjižnice.
Detekcijski sustav može biti izveden kao jednostruki, dvostruki ili višestruki senzorski prolaz.
Detekcijski sustav zvučnim i svjetlosnim signalima alarmira prilikom neovlaštenog iznošenja knjižnične građe.
Svaki prolaz na antenskom sustavu može biti opremljen s brojačem prolazaka korisnika knjižnice.
Procesorska jedinica posjeduje algoritme samopodešavanja i samodijagnostike, te se na taj način eliminira potreba servisnih intervencija.
Ostale značajke:
– Sustav je izuzetno otporan na smetnje izazvane blizinom metalnih predmeta
– Malen postotak lažnih alarma, uređaj je otporan na smetnje izazvane radom drugih uređaja u blizini (električna vrata, pokretne stepenice i sl.).
– Postotak detekcije >95%

aktivator

REAKTIVATOR

S
luži za brzu i pouzdanu aktivaciju zaštitnih magnetskih traka prilikom povrata knjižnične građe, kao i deaktivaciju zaštitnih magnetskih traka prilikom zaduživanja (posudbe) knjiga. Uređaj je opremljen svjetlosnom i zvučnom signalizacijom kako bi se operater obavijestio o uspješnosti aktivacije zaštitnih magnetskih traka.

DEAKTIVATOR

D
eaktivator je jednostavan stolni ili prijenosni uređaj kojim se zaštitne elektromagnetske trake deaktiviraju tokom posudbe knjige. Instalira se na mjestima posudbe.

Iris_sustav_za_samoposudbu

SUSTAV ZA SAMOPOSUDBU

S
ustav za samoposudbu stacionarni je uređaj namijenjen samostalnoj posudbi i povratu knjižnične građe. Korisnik sam pristupa uređaju i registrira knjige koje posuđuje, odnosno vraća u knjižnicu.

Podaci o registriranim (očitanim) knjigama, prikazuju se na zaslonu koji je sastavni dio sustava. Nakon što je korisnik registrirao sve knjige, bez obzira da li se radi o povratu ili posudbi, sustav zaključuje transakciju i pohranjuje podatke na lokalni podatkovni poslužitelj.

Nakon pohrane podataka o posudbi ili povratu knjiga, ispisuje se potvrda s podacima transakcije.

Korisnik zadržava ovu potvrdu kao specifikaciju knjiga koje je vratio ili posudio.

Na potvrdi je ispisan i podatak o datumu povrata (kod posudbe knjiga) ili prekoračenju roka u kojem su se knjige trebale vratiti.

Rok posudbe, odnosno povrata knjiga namješta se putem programskog modula za namještanje parametara sustava za samoposudbu.
Zaštitne elektromagnetske trake se aktiviraju ili deaktiviraju, ovisno da li se knjige posuđuju ili vraćaju.

Sustav se sastoji od:
Računalne platforme
Uređaja za očitanje RFID naljepnice na knjiži ili publikaciji
Uređaja za aktivaciju odnosno deaktivaciju zaštitne magnetske trake
LCD zaslona za prikaz statusa posudbe ili povrata, s korisničkim sučeljem
Podatkovnog podsustava za pohranu podataka kako bi se podaci o povratu i posudbi pouzdano pohranili.

Pisač za izdavanje potvrde o posudbi ili povratu izrađen je u termo-direkt tehnologiji i sastavni je dio sustava.
Sustav za samopodsudbu posjeduje mogućnost povezivanja s podatkovnim sustavom knjižnice radi izmjene podataka i praćenja knjižničnog fonda. Veza se može ostvariti LAN komunikacijom.

Portrait of clever student looking for a book in college library

PODUSDBA I POVRAT
Ovaj je uređaj namijenjen zaposlenicima u knjižnici, koji pomoću njega obavljaju sljedeće zadatke:
Posudba knjiga
Povrat knjiga
Prijenos podataka iz barkod tehnologije u RFID tehnologiju

Radna jedinica opremljena je komunikacijskih sučeljima koje omogućuju prijenos podataka na nadređeno računalo.
Svi podaci koji se registriraju na radnoj jedinici prenose se na nadređeno računalo gdje ih prihvaća postojeći program za vođenje knjižnice.
Prilikom manipulacije knjigama, operater odabire postupak posudbe ili povrata, očitava RFID identifikacijski element knjige ili publikacije. Istovremeno s očitanjem RFID elementa elektromagnetska zaštitan traka aplicirana na knjigu ili publikaciju, deaktivira se ili aktivira, ovisno da li se radi o postupku posudbe ili povrata.
Iako je ova radna stanica namijenjena prvenstveno posudbi i povratu, opremljena je i čitačem barkoda kako bi se ovaj uređaj mogao koristiti i za prebacivanje podataka s barkod tehnologije u radio-frekvencijsku tehnologiju. Iako je ovaj uređaj prvenstveno namijenjen evidenciji posudbe i povrata knjiga i publikacija, putem njega se vrlo efikasno može izvršiti prijenos podataka barkod -> RFID, što je zahtjev prilikom implementacije sustava radio-frekvencijske identifikacije u knjižnici.
Postupak prebacivanja podataka iz barkoda u radio-frekvencijsku tehnologiju podržan je putem programskog modula za prebacivanje podataka koji se izvršava na nadređenom računalu.
Svi detalji o prebacivanju pohranjuju se kronološki u log datoteku. Programski modul za prebacivanje podataka sastavni je dio ovog uređaja. Sve poruke i natpisi ovog programskog modula izvedene su na hrvatskom jeziku.

Naša vizija je…

stvarati proizvode i usluge koji će u potpunosti zadovoljiti naše korisnike i partnere, stvarajući dodanu vrijednost kako unutar njihovih kompanija tako i u Codelu.

Ima dodatnih pitanja, ili želite saznati više informacija o našim uslugama

Obratite nam se s povjerenjem!

Ime i prezime (required)

E-mail (required)

Subject

Vaša poruka