Tehnologije kojima se služimo...

barcodeBarkod

Bar kodovi se koriste u različitim dijelovima poslovanja: skladištu, prodavaonici,
proizvodnji i uslužnoj djelatnosti. Očitavanjem podataka o proizvodu iz bar koda smanjuje se mogućnost greške uzrokovanje ljudskim faktorom. Prodavač na blagajni prodavaonice očitava podatke onog proizvoda koji je kupac donio na blagajnu. Očitavanje podataka o proizvodu brže je od ukucavanja šifre proizvoda. Ukoliko su u sustav uključene vage, tada se vagana roba obilježava bar kod naljepnicom kojom se na blagajni točno evidentira težina i vrijednost izvagane robe. Postoje vage u samoposluživanjima gdje kupac sam izmjeri težinu željene robe i nakon vaganja zalijepi naljepnicu s bar kodom na vrećicu u kojoj je roba. Ta se vrećica na blagajni kontrolira čitanjem bar koda i vaganjem na tzv. “check-out vagi” (usporedi se vrijednosno i težinski) te se kupcu ispostavi račun. Ako kupac želi provjeriti cijenu proizvoda na polici ne mora tražiti nekoga od osoblja. Dovoljno je da uzme željeni proizvod, odnese ga do bar kod čitača i odmah dobije točnu informaciju o proizvodu.

Prilikom zaprimanja proizvoda u skladište ili prodavaonicu moguće je odmah utvrditi da li je određeni proizvod već evidentiran u informacijskom sustavu. Ako nije, sustav neće prepoznati očitani proizvod što je signal da je u sustav potrebno unijeti podatke o novom proizvodu.
Kod inventure skladišta/prodavaonice/osnovnih sredstava nije potrebno višestruko ručno prepisivanje i usklađivanje podataka o utvrđenom stanju već se podaci o proizvodima odmah očitavaju i prenose u informacijski sustav. Inventurna komisija dobiva ručna računala s bar kod čitačima. Na lokacijama očitavaju bar kodove proizvoda i unose utvrđene količine. Po završetku inventure podaci se iz ručnih računala automatski prenose u informacijski sustav čime se omogućuje znatno brži proces inventure.

Ambulantna prodaja proizvoda na terenu omogućuje prodavaču da u pravo vrijeme dođe do kupca i proda mu potreban proizvod. Bar kod čitači prodavaču ambulantnoj prodaji omogućuju funkcionalnost istovjetnu onoj u klasičnim prodavaonicama: brz i precizan unos informacije o željenom proizvodu.

U proizvodnom procesu bar kodovi omogućuju precizno praćenje realizacije po sastavnici. Tehnolozi proizvodnje prilikom formiranja sastavnice unose bar kodove artikala. U skladištu prilikom izdavanja očitavaju se bar kodovi artikala sa sastavnice. U proizvodnji prilikom obavljanja radova po sastavnici ponovno se očitavaju bar kodovi čime se provodi dodatna kontrola i smanjuje mogućnost pojave greške.

rfidrfid-2RFID

RFID tag/labela/ sadrži zavojnicu, programirani silicijski čip i aktivni Read/Write sistem kao i bateriju, ako je riječ o aktivnom tagu. Tagovi dolaze u različitim dimenzijama, oblicima, kapacitetom memorije, i različitom otpornošću na vanjske utjecaje.

Tagovi mogu biti toliko mali da ih je moguće ubrizgati pod kožu životinje, zaliveni u plastiku, a mogu biti izrađeni s ciljem da budu otporni na temperaturu, zaštiženi od mehaničkih oštećenja, kemikalija, tekućine ili prašine.. Iako su tagovi imuni na većinu vanjskih utjecaja, na njihovu sposobnost pisanja/čitanja može utjecati izloženost metalima ili elektromagnetskim smetnjama.

Tagovi se mogu napajati putem interne baterije (ovakvi tagovi često se nazivaju «Aktivni tagovi») ili putem indukcije («Pasivni tagovi»). Pasivni tagovi izrazito su zahvalni za održavanje i njihov vijek trajanja gotovo je beskonačan. Radni vijek aktivnih tagova ograničen je trajanjem baterije, iako neki tagovi imaju mogućnost zamjene baterija ili dolaze opremljeni s izrazito dugotrajnim kapacitetom baterije. RFID se može naći i u obliku naljepnice. U tom slučaju RF zavojnica se nalazi na samom papiru/poliesteru (s donje strane) zajedno s memorijskim čipom. Iako su manje otporne na vremenske utjecaje nego li enkapsulirani tagovi, labele su cijenom povoljnije i omogućavaju značajne uštede u open-loop aplikacijama. U ovakvom slučaju labela je priljepljena za proizvod i prati ga u cijelom lancu opskrbe. Kada proizvod bude kupljen labela izlazi iz sustava u kojem se primjenjuje. Za razliku od labela postoje tagovi koji se više puta upotrebljavaju. Npr. praćenje paleta pri čemu tag ostaje u sustav neograničeno dugo. Niske cijene trebale bi činiti labele izrazito pogodnima za primjenu kod aplikacija velikog volumena.

Jeftini tagovi mogu biti izrađeni kao tiskane pločice u tehnici tankog filma, PCB

PCB (tiskane pločice) namijenjene su ugradnji u proizvode ili nosače/ambalažu. Iako su nepropusne i otporne na visoke temperature zahtjevaju neki oblik inkapsuliranja ili izolacije kako bi se zaštitile od atmosferskih utjecaja (kiša, vlaga i sl.)
Proizvodnja plastičnih paleta dobar je primjer uporabe RFID PCBova. Ugradnja PCB-a pretvara paletu u «pametnu paletu», a podaci se mogu čitati i upisivati u paletu tijekom cijelog proizvodnog procesa.

Naša vizija je…

stvarati proizvode i usluge koji će u potpunosti zadovoljiti naše korisnike i partnere, stvarajući dodanu vrijednost kako unutar njihovih kompanija tako i u Codelu.